19. 4. 2018

Kdo jsme

Poslání Nadačního fondu Kidtown

V nadačním fondu Kidtown pomáháme tam, kde je potřeba. Především dětem, které neměly to štěstí a do vínku jim sudičky nenadělily stoprocentní zdraví. Dětem, které musí bojovat s tělesným či duševním postižením a dětem, které nemají ideální životní a finanční zázemí. Finančně podporujeme projekty, které se zaměřují na pomoc konkrétním institucím a dětem. Takové, které mohou ulehčit ztížený způsob života, zlepšovat dané postižení či finanční situaci, pomoci se vzděláváním a integrací do běžného života. Cílem pomoci je umožnit těmto dětem plnohodnotný život, alespoň v takové míře, jaké jim jejich daná situace povolí. Svou podporu fond směřuje také obecně do oblasti vzdělávání dětí hravou formu. Takové, která děti baví.

Finanční prostředky shromažďuje Nadační fond Kidtown prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů, sponzorů nebo z benefičních akcí. Finanční prostředky budou kumulovány na transparentním účtu a budou použity na vybrané projekty.

Finanční prostředky budou kumulovány na transparentním účtu a budou použity na vybrané projekty. V letech 2018 – 2020 to budou:

Budeme velmi rádi, pokud se i vy rozhodnete přispět. Finanční prostředky můžete posílat na transparentní účet 5150785379/0800

Náš tým

Jana Vyhlídalová

Ida Křížová​

Kristýna Havligerová


Jsem životní nadšenec a „odporná optimistka“, jak mne kdysi nazvala kamarádka. A k tomu nenapravitelný workoholik.

Myslím, že se mnou získal nadační fond nadšence pro práci, která mne baví. Založit nadaci bylo vždy mým životním snem.

Spolupráce a podpora nadačních projektů je součástí mého života. Jsem ráda, že mohu být součástí něčeho tak hezkého.


Medailonek


Medailonek


Medailonek