5. 4. 2018

Kde pomáháme

Alena a Pavlík

Alena a Pavlík

Pavlík je malý veselý chlapeček, který se Aleně po komplikovaném porodu narodil s tzv. parézou pravé paže. To znamená, že nervy v jeho rameni byly přerušeny a jeho pravá ruka je zcela nepohyblivá. Je to skoro jako by ji ani neměl. Lékaři sice ramenní nervy Pavlíkovi ve 4. měsíci sešili, přesto ale není jisté, jestli Pavlík bude pravou rukou někdy normálně hýbat. Alena s Pavlíkem cvičí Vojtovu metodu čtyřikrát denně, přesto ani ta neprocvičí celou ruku od lokte až ke konci prstů. A to by mohlo vést k totálnímu svalovému ochabení. Navíc, Pavlík se dostává do věku, kdy si pomalu začíná svůj hendikep uvědomovat. Diví se, jak je možné, že každá ručička reaguje jinak.áNaději v této těžké situaci dává Aleně a Pavlíkovi přístroj BTL 4610 plus professional, který pomocí elektrostimulace vysílá výboje do Pavlíkovy ručičky a tím procvičuje svaly, které by jinak zanikly. Cena přístroje je ale mimo Aleniny finanční možnosti, a tak koupi i následnou rehabilitaci pokryje finanční dar Nadačního fondu Kidtown.

Jsme rádi, že na přístroj se nám už podařilo vybrat a přístroj jsme tak mohli pořídit – přístroj BTL 4610 a elektrody za 22 330,55 Kč.

Pavlíkovi dál sbíráme na: 

  • držák hrotu bodové elektrody       884 Kč
  • rehabilitace                                      100 000 Kč
Demosthenes

Demosthenes

Centrum Demosthenes je zařízení, které zajišťuje komplexní diagnosticko-terapeutický proces pro rodiny s dětmi s rizikovým vývojem, například opožděným vývojem pohybu, zraku či řeči. Věnuje se také dětem se stanovenou diagnózou jako je ADHD/ADD, dysfázie, dětská mozková obrna, sluchové postižení, autismus atd. Ale i rodičům, kteří si nejsou jisti vývojem nebo výchovou a chtějí poradit.

Demosthenes také tzv. recipročně působí v oblasti školství tak, aby se školy co nejvíce přizpůsobily reálným možnostem dětem s vývojovou poruchou, onemocněním či postižením. Protože právě začátek školy je jedním z nejdůležitějších momentů. Tyto děti se samotné neumí škole přizpůsobit, naopak, je potřeba, aby se škola přizpůsobila jim. Reciprocita tkví v pomoci učitelům pochopit podstatu problému a společně s nimi a rodiči nacházet vhodné způsoby výuky a výchovy.

234Svými aktivitami tak Demosthenes vrací štěstí a úsměv do tváře dětí i rodičů. Cílem podpory v Demosthenes je pomoci klientům lépe se vyrovnat i bojovat s jejich hendikepem. Podporujeme děti přímo, a to tím, že od nás dostávají rozvojové hračky z hračkářství Kidtown.cz. Pro svou práci však centrum potřebuje také funkční zázemí. A proto finančně poporujeme i tyto projekty:

  • opravu světel ve třídách                             47 600 Kč
  • opravu výtahu pro stravu                           217 000 Kč
  • rekonstrukci sociálního zařízení tříd       234 000 Kč

Celkově                                                                    498 600 Kč